Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabory w LGD „Dolina Raby”

13.12.2021 - Mirosław Drożdż

Informujemy, iż LGD „Dolina Raby” będzie prowadzić nabory wniosków w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w terminie 31.01.2022 r. – 14.02.2022 r.

Nabory wniosków będą obejmować następujące przedsięwzięcia LSR:

Nabór 1/2022
Cel szczegółowy 2.2: Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie turystyki aktywnej i weekendowej
Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki – 25 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 100 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 1 szt.

Nabór 2/2022
Cel szczegółowy 2.3 Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej
Przedsięwzięcie 2.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 165 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 660 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – planowana liczba 12 szt.
Wysokość premii na rozpoczęcie działalności przypadającej na jedną operację – 55 000,00 zł.

Nabór 3/2022
Cel szczegółowy 2.3.  Rozwój pozostałej działalności gospodarczej, szczególnie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska, w sferach wytwórczości, budownictwa i usług dla ludności, bez działalności handlowej.
Przedsięwzięcie 2.3.2: Rozwój działalności gospodarczej – 125 000,00 € co przy indykatywnym kursie 4zł/EUR stanowi 500 000,00 zł.
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – planowana liczba 5 szt.
Dodatkowe warunki wyboru operacji:
Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł.

Ogłoszenia o naborze wraz z pełną dokumentacją ukażą się na stronie LGD w dniu 17.01.2022 r.

LGD „Dolina Raby” zaprasza do kontaktu z biurem w celu konsultacji swoich pomysłów na projekty. Można to zrobić osobiście, po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 14 685 44 44, w biurze LGD od pon-pt w godz. 9.00 – 14.00, telefonicznie 14 685 44 44 lub mejlowo pod adresem biuro@dolinaraby.pl.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce