Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Nabory na staże i prace interwencyjne

26.02.2020 - Mirosław Drożdż

Pracodawco skorzystaj z możliwości zorganizowania stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie bocheńskim (VI)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020.

Zapoznaj się z „Zasadami organizacji i realizacji staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020”.

Złóż wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Pamiętaj wniosek powinien być kompletny i prawidłowo sporządzony.
Na zorganizowane miejsca odbywania stażu skierowane zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Bochni jako bezrobotne, którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania staż, należące do jednej z poniższych grup:

·           osoby w wieku 50 lat i więcej,

·           osoby z niepełnosprawnościami.
Planuje się zorganizowanie:

·           12 miejsc dla osób w wieku 50 lat i więcej,

·           4 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

Grupy docelowe i ilość planowanych miejsc do zorganizowania w ramach niniejszego naboru mogą ulec zmianie w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników w projekcie RPO WM.
Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać byli uczestnicy projektów
w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM.

Na organizowane miejsca odbywania stażu nie mogą być skierowane osoby, które są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie
w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.
Wnioski można składać od 25.02.2020 r. na dzienniku podawczym Urzędu (pokój nr 13 I piętro).
Masz pytania dotyczące organizowania staży przyjdź do Urzędu,
ul. Wojska Polskiego 3 lub zadzwoń 14 614 97 20 lub 14 614 97 41.

Bochnia, 20.02.2020 r.

 


Pracodawco skorzystaj z możliwości zorganizowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie bocheńskim (VI)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020.

Zapoznaj się z Zasadami organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020.

Złóż wniosek o organizowanie prac interwencyjnych, zatrudnij osobę co najmniej na ½ etatu i skorzystaj z refundacji części poniesionych kosztów na wynagrodzenie pracownika w miesięcznej wysokości 1280,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pamiętaj wniosek powinien być kompletny i prawidłowo sporządzony.
Na organizowane prace interwencyjne skierowane zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako bezrobotne, którym zaplanowano w Indywidualnym Planie Działania prace interwencyjne.
Planuje się zorganizowanie 41 miejsc na okres do 6 miesięcy w tym:

·           4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,

·           17 miejsc dla osób w wieku 50 lat i więcej,

·           20 miejsc dla osób długotrwale bezrobotnych[1].
Grupy docelowe i ilość planowanych miejsc do zorganizowania w ramach niniejszego naboru mogą ulec zmianie w związku z koniecznością osiągnięcia kluczowych wskaźników
w projekcie RPO WM.
Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać byli uczestnicy projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM.

Na organizowane miejsca prac interwencyjnych nie mogą być skierowane osoby, które są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju
i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.
Wnioski można składać od 27.02.2020 r. na dzienniku podawczym Urzędu (pokój nr 13 I piętro).

Masz pytania dotyczące organizowania prac interwencyjnych przyjdź do Urzędu,
ul. Wojska Polskiego 3, Bochnia lub zadzwoń 14 614 97 20 lub 14 614 97 41.

Bochnia, 24.02.2020 r.

 

[1] Osoba długotrwale bezrobotna tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy jak i po rejestracji.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce