Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Obowiązek rejestracji w działalności rolniczej dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią plonów rolnych

10.11.2023 - Grzegorz Statek

Zgodnie z art. 61 pkt 1, art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 12 i pkt 13 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.U z 2023 r. poz. 1448) na podmiotach prowadzących produkcję pierwotną – sprzedaż bezpośrednią plonów rolnych oraz rolniczy handel detaliczny spoczywa obowiązek rejestracji/wpisu do rejestru w/w działalności rolniczej.
Uzyskanie wpisu do Rejestru prowadzonego przez PPIS w Bochni jest możliwe po złożeniu w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Konstytucji 3-go Maja 5 w Bochni wniosku – „wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.
Zaznaczyć warto, iż wpis zakładu nie podlega opłacie. Jednakże, zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia „ kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów […] podlega karze pieniężnej”
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 612 39 47 wew. 16 oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-bochnia
Ponadto przedstawiciele PPIS w Bochni służą instruktażem w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień związanych z produkcją pierwotną.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochnia
Halina Bielec

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce