Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Odbyły się zebrania sprawozdawcze w OSP

20.03.2018 - Grzegorz Statek

Zgodnie z przyjętym planem, w każdą sobotę począwszy od 3 lutego do 3 marca br. w jednostkach OSP:  Lubomierz, Tarnawa,  Zbydniów, Sobolów, Wolica i Łapanów odbyły się zebrania sprawozdawcze. Podczas zebrań przedstawiano sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe za rok ubiegły, plany działalności i finansowe na rok bieżący oraz udzielono absolutorium zarządom jednostek OSP. W zebraniach brał udział Robert Roj Wójt Gminy Łapanów, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Bochni  oraz przedstawiciele KP PSP w Bochni.

W dniu 9 marca br. w Urzędzie Gminy w Łapanowie odbyło się posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP podsumowujące zebrania sprawozdawcze w jednostkach. Podczas posiedzenia omówiono finansowanie jednostek oraz sprawy bieżące,  w tym szkolenia organizowane przez KP PSP w Bochni  dla strażaków ochotników.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce