Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

24.06.2020 - Grzegorz Statek

Decyzja
Wójta Gminy Łapanów

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1.

W związku z ustąpieniem  zagrożenia powodziowego i aktualną sytuacją pogodową na terenie gminy odwołuję  od  godz. 15.00 dnia  24.06.2020r. alarm przeciwpowodziowy na  terenie  Gminy Łapanów

§ 2.

Przekazać ludności informację o odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego za pomocą sms oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce