Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie

18.12.2023 - Grzegorz Statek

Stosownie do art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) WÓJT  GMINY  ŁAPANÓW  informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów oraz na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów, przez okres 21 dni zamieszczony został wykaz nieruchomości obejmujący część działki nr 122  położonej w miejscowości Sobolów oraz część działki nr 277  położonej w miejscowości Kamyk, gmina Łapanów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,2378522,z-a-r-z-a-d-z-e-n-i-e-nr-9082023-wojta-gminy-lapanow-z-dnia-14-grudnia-2023r-w-sprawie-ogloszenia-wy.html

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce