Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie – konsultacje społeczne

19.10.2023 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

W konsultacji mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Propozycje zmian i uwag do projektu programu można zgłaszać na załączonym formularzu konsultacji społecznych:

bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie w godzinach od 8.00 do 15.00,
przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, z dopiskiem „konsultacje społeczne”
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lapanow.pl , wpisując w temacie wiadomości „konsultacje społeczne”
Termin konsultacji: od 19.10.2023 r. do 10.11.2023 r.
Otwarte spotkanie informacyjno – konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  odbędzie się w Urzędzie Gminy w Łapanowie w sali narad w dniu 10.11.2023 r. o godz. 14.00.

Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” oraz formularz do konsultacji znajduje się na stronie internetowej Gminy Łapanów www.lapanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łapanowie.

Wójt Gminy Łapanów
Andrzej Śliwa

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,2348753,ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-lapanow-z-organi.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce