Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji 4 grupa

09.01.2023 - Wiesław Węglarz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie zaprasza do udziału w projekcie „Nowa wyzwania”.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci uchodźców z Ukrainy zamieszkałe na terenie Gminy Łapanów.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społecznej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, oraz zdrowotnym takie jak:

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Indywidualne treningi psychologiczne
• Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
• Poradnictwo rodzinne
• Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
• Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
• Kurs języka polskiego
• Inne formy wsparcia wynikające z indywidualnych potrzeb
Rekrutacja do III grupy trwa do 28.02.2023.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, Łapanów 36, 32-740 Łapanów
tel. (14) 685 39 04

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Bolak

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce