Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2023 r. na terenie gminy Łapanów

19.01.2023 - Grzegorz Statek

Wójt Gminy Łapanów zgodnie z art. 37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Łapanów w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Łapanów w 2023 roku.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać w terminie do dnia 9  lutego 2023r.  na załączonym  formularzu na adres:

1) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów
2) drogą elektroniczną na adres mailowy: sport@lapanow.pl

Projekt i pozostałe załączniki  pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/uglapanow,a,2223014,ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-w-sprawie-wykazu-kapielisk-na-2023.html

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce