Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

11.09.2019 - Grzegorz Statek

WFOŚiGW w Krakowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów
    będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

– Opinią OSChR w Krakowie w o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO
– Fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące
– Wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie
– Formularzem informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
należy składać w terminie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie,
adres: ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków.

Uwaga! Wersja elektroniczna wypełnionego wniosku musi być wysłana na adres: wapnowanie@wfos.krakow.pl

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/wapnowanie/

W związku z powyższym informujemy również, że jeżeli uzbiera się duża ilość chętnych, to będzie możliwy odbiór próbek gleby hurtem (na terenie gminy), tak aby każda osoba zainteresowana nie musiała indywidualnie dostarczać ich do Okręgowej Stacji w Krakowie. Będzie również możliwość przeprowadzenia szkolenia na temat sposobu pobierania próbek do badania.

Zainteresowanych dofinansowaniem prosimy o zgłoszenie osobiście lub telefonicznie w Referacie Rolnictwa, Turystyki i Promocji do 23 września 2019 r.  (tel. 14 684-85-12)

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce