Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

22.12.2022 - Jarosław Nowojowski

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2
Obszar: zlewnia dopływów Wisły (małopolskie)
Ważność (cz. urz.): od godz. 10:30 dnia 22.12.2022 do godz. 10.30 dnia 24.12.2022
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich. Punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%:

Data i godzina przekazania: godz. 13.30 dnia 22.12.2022 r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce