Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Otwarcie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15.05.2020 - Mirosław Drożdż

Od poniedziałku 18 maja br. uruchamiamy funkcjonowanie Publicznego Przedszkola w Łapanowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Liczba dzieci w grupach przedszkolnych zostaje ograniczona zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministerstwa Zdrowia , a pierwszeństwo w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych  mają  przedszkolaki rodziców pracujących. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do przedszkola nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Również zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 18 maja br. uruchamiany jest etap stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, a mianowicie bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce