Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Planowana aktualizacja granic obszaru Natura 2000 Tarnawka

24.09.2021 - Mirosław Drożdż

Przypominamy, że do 8.10.2021 r. można składać uwagi do planowanego poszerzenia obszaru NATURA 2000. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wraz z firmą ProGea 4Dsp. z o.o.przystąpiła do realizacji projektu pn. „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 chroniących rzeki karpackie w Małopolsce – etap I”. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Projekt dotyczy 5 obszarów Natura 2000 chroniących cenne przyrodniczo, nieuregulowane lub tylko w nieznacznym stopniu przekształcone fragmenty rzek karpackich wraz z powiązanymi z nimi cennymi gatunkami flory i fauny oraz zbiorowiskami roślinnymi.Jednym z obszarów uwzględnionych w projekcie jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Tarnawka PLH120089. Obejmuje on część zlewni dolnego odcinka potoku Tarnawka, od mostu w miejscowości Szyk do ujścia do rzeki Stradomka w miejscowości Boczów, fragment potoku Przeginia (prawego dopływ Tarnawki), a także Dopływ spod Dąbrowicy (lewy dopływ Tarnawki).

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce