Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisanie umów na prace konserwacyjne w Kościele pw. św. Bartłomieja w Łapanowie

23.04.2024 - Grzegorz Statek

W dniu 11.04.2024 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Gminą Łapanów, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Andrzeja Śliwę oraz Skarbnika Gminy – Martę Dziedzic, a Parafią Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie, reprezentowaną przez Proboszcza Parafii – Marka Skop. Dotacją objęte są prace związane z konserwacją polichromii ściennej w Kościele pw. św. Bartłomieja w Łapanowie – Kaplica św. Anny, Zakrystia, Babiniec, Chór.

Wartość prac wyniesie 813.763,47 zł. Gmina Łapanów uzyskała dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 797.488,20 zł, co stanowi 98% wartości inwestycji. Wkład Gminy Łapanów stanowi 2% kosztów tj. 16.275,27 zł.

Wykonawcą robót konserwatorskich będzie Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki „Renowacja” Eugeniusz Grochal z Krakowa, z którą Parafia podpisała stosowną umowę w dniu 23.04.2024 r. Prace konserwacyjne potrwają do końca 2025 roku.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce