Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisanie umów na wykonanie zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury edukacyjno–społecznej

08.05.2023 - Grzegorz Statek

W dniu 27.04.2023 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów nastąpiło uroczyste podpisanie umów na wykonanie zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury edukacyjno–społecznej na terenie gminy Łapanów. Swoje podpisy pod umowami złożyli Wójt Gminy Łapanów p. Andrzej Śliwa oraz wyłonieni w postępowaniu przetargowym Wykonawcy. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Poseł na Sejm RP p. Wiesław Krajewski, Radny Powiatu Bocheńskiego p. Marek Patalita, Przewodnicząca Rady Gminy p. Celina Jacewicz, Radni Gminy Łapanów, Kierownicy Budów oraz Inspektorzy Nadzoru.

W ramach podpisanych umów zostaną zrealizowane n/w prace i usługi:

•         Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Łapanowie,

•         Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Łapanowie z zakupem wyposażenia,

•         Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Łapanowie,

•         Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łapanowie,

•         Modernizacja budynku sanitarnego z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Łapanowie,

•         Modernizacja rynku w Łapanowie,

•         Budowa budynku garażu OSP Wolica z zapleczem sanitarnym z instalacjami wewnętrznymi oraz przydomową oczyszczalnią ścieków,

•         Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP,

•         Dostawa wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

Przedmioty umów zostaną zrealizowane w 2023 r.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 5.912.834,82 zł. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Łapanów otrzymała dofinansowanie dla przedmiotowych zadań w wysokości 4.263.488,49 zł.

Szczególne podziękowania za ogromne wsparcie oraz wydatną pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych należą się P. Józefie Szczurek-Żelazko (Poseł na sejm RP), P. Wiesławowi Krajewskiemu (Poseł na sejm RP), P. Włodzimierzowi Bernackiemu (Senator RP) oraz P. Piotrowi Dziurdzia (Radny Województwa Małopolskiego).

Wójt Gminy Łapanów serdecznie dziękuje p. Wioletcie Nowojowskiej Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów za pomoc w zorganizowaniu w/w wydarzenia oraz p. Elżbiecie Sionko za profesjonalną obsługę fotograficzną.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce