Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podpisanie umowy przez Zarząd Stowarzyszania ARS na realizację zadania „Zakup instrumentów, strojów ludowych oraz elementów strojów dla grup regionalnych działających na terenie Gminy Łapanów”

20.02.2023 - Grzegorz Statek

Naszym nowym celem – działalność edukacyjna i kulturalna oraz ochrona dziedzictwa kultury poprzez zakup instrumentów muzycznych w ramach działania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie ARS – Akademia, Rozwój, Szansa przez ostatni rok prężnie działało w kierunku organizacji koncertów, sympozjów i pomocy dla ludzi potrzebujących szczególnej uwagi i pomocy.

Obecnie dokłada wszelkich starań , aby móc rozwijać talenty muzyczne oraz kształtować wrażliwość i świadomość tworzenia kultury wyższej, a także upowszechniać w lokalnym środowisku działania, mające na celu propagowanie muzyki klasycznej oraz folkloru. Członkowie stowarzyszenia to kadra pedagogów z pasją i wrażliwością artystyczną, która poprowadzi zajęcia edukacyjne i zaprojektuje pokazy koncertowe.

Do tego działania stowarzyszenie potrzebuje odpowiedniego zaplecza technicznego, w tym dobrej jakości instrumentów muzycznych oraz strojów ludowych. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych w gminie oraz umożliwi zacieśnienie obecnych i nawiązanie nowych kontaktów partnerskich z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w kraju i za granicą.

Partnerem realizacji projektu jest Urząd Gminy w Łapanowie.

Dzięki tak owocnej współpracy można wyjść naprzeciw oczekiwaniom miłośników muzyki. Działające na terenie gminy orkiestry i zespoły mogą wykorzystywać nowe instrumenty i stroje, które zachwycają harmonią i barwą dźwięków.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce