Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podsumowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w latach 2015 – 2018

18.05.2018 - Mirosław Drożdż

Gmina Łapanów w miesiącu kwietniu br. zakończyła realizację zadań ujętych w Harmonogramie Rozbudowy Oświetlenia Ulicznego na lata 2015-2018. Zadania wskazane w niniejszym harmonogramie wynikały z przeprowadzonej w styczniu 2015 roku przez Komisję Porządku, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Łapanowie analizy stanu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łapanów, a także z wniosków sołtysów, radnych oraz mieszkańców wsi.

Celem audytu było dokonanie analizy obecnego stanu oświetlenia szlaków komunikacyjnych na terenie gminy oraz wskazanie miejsc, w których istnieje potrzeba instalacji dodatkowych lamp w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców.

W ramach rozbudowy oświetlenia w latach 2015-2018 na sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja zamontowanych zostało 48 szt. nowych opraw oświetleniowych w miejscowościach: Boczów, Brzezowa, Cichawka, Kamyk, Kobylec, Łapanów, Tarnawa, Zbydniów, Wola Wieruszycka i Wolica.

Całkowite koszty niniejszej rozbudowy oświetlenia ulicznego wyniosły ok. 150 000 zł

Łączna liczba opraw oświetlenia ulicznego na sieci energetycznej Tauron Dystrybucja na terenie Gminy Łapanów wg stanu na dzień publikacji niniejszego artykułu – 386 szt.

W 2017 roku wymieniono również 10 szt. opraw oświetlenia ulicznego będących na majątku Gminy Łapanów na oprawy energooszczędne typu LED wzdłuż wałów w miejscowości Łapanów.

Całkowity koszt niniejszej inwestycji: 12 398,40 zł brutto.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce