Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Podwójne złoto Orkiestry Dętej Sobolów

09.06.2021 - Mirosław Drożdż

W XVII Festiwalu Orkiestr Dętych Złota Trąbka Orkiestra Dęta Sobolów wywalczyła złoto w 2 kategoriach oraz nagrodę dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego (Justyna Chmielek-Korbut). Gratulujemy!

PROTOKÓŁ JURY
Konkursu Estradowego
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5-6 czerwca 2021 r.
Bielsko-Biała, 5 czerwca 2021 r.
Jury Konkursu Estradowego w składzie:
– prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej;
– dr hab. Jan Borowski – profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej;
– dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor;
– Wiesława Kobiela – sekretarz Jury.
Oceniano: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.
Po wysłuchaniu 12 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii A – Orkiestry Dęte:
BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapelmistrz: Piotr Kaczor.
BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Dawid Zbijowski.
BRĄZOWY DYPLOM – 66 punktów – Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz: Władysław Michura.
BRĄZOWY DYPLOM – 74 punkty – otrzymuje Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika, Kapelmistrz: Krzysztof Zając.
SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka.
SREBRNY DYPLOM – 85 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli, Kapelmistrz: Piotr Olearczyk .
ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów – Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, Kapelmistrz: Roman Marczyński.
ZŁOTY DYPLOM – 92 punkty – otrzymuje Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa Kapelmistrz: Magdalena Kubicka-Netka.
ZOTY DYPLOM – 94 punkty – otrzymuje Orkiestra Dęta Sobolów Kapelmistrz: Justyna Chmielek-Korbut.
ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów – Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kapelmistrz: Roman Hyla.
ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Kapelmistrz: Tomasz Janusz.
W kategorii B – pokrewne formacje instrumentalne:
ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów – otrzymuje Roman Marczyński Big Band – Kapelmistrz: Roman Marczyński
Dwa pierwsze miejsca ex aequo otrzymują Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.
Puchar Wójta Gminy Kozy wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2100 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.
Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała wraz z nagrodą pieniężną 2100 zł otrzymuje Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.
***
PROTOKÓŁ JURY
Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5-6 czerwca 2021 r.
Po wysłuchaniu 14 zespołów orkiestrowych w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2021 Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii A – Orkiestry Dęte:
BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapelmistrz: Piotr Kaczor.
BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Dawid Zbijowski.
BRĄZOWY DYPLOM – 66 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz: Władysław Michura.
BRĄZOWY DYPLOM – 70 punktów – otrzymuje Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce, Kapelmistrz: Tomasz Zawadzki.
SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka.
SREBRNY DYPLOM – 85 punkt – otrzymuje Orkiestra Dęta SILENZIO w Woli, Kapelmistrz: Piotr Olearczyk.
ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów – Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, Kapelmistrz: Roman Marczyński.
ZŁOTY DYPLOM – 91 punktów – Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta – Tarnowskie Góry, Kapelmistrz: Aleksander König.
ZŁOTY DYPLOM – 94 punkty – Orkiestra Dęta Sobolów, Kapelmistrz: Justyna Chmielek-Korbut.
ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów – Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kapelmistrz: Roman Hyla.
ZŁOTY DYPLOM – 99 punktów – otrzymuje Orkiestra Miasta Oświęcim, Kapelmistrz: Łukasz Jabcoń.
ZŁOTY DYPLOM – 99 punktów – Orkiestra Dęta OSP w Polance Wielkiej, Kapelmistrz: Mariusz Płonka.
ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach Kapelmistrz: Tomasz Janusz.
W kategorii B – Pokrewne Formacje Instrumentalne:
ZŁOTY DYPLOM – 100 punktów – otrzymuje Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.
Puchar Starosty Bielskiego otrzymują ex aequo wraz z nagrodą pieniężną 1500 zł Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz oraz Roman Marczyński Big Band, Kapelmistrz: Roman Marczyński.
***
PROTOKÓŁ JURY
Konkursu Musztry Orkiestrowej
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5-6 czerwca 2021 r.
Oceniano:
widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.
Po obejrzeniu prezentacji 3 zespołów zgłoszonych do Konkursu Musztry Orkiestrowej w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
BRĄZOWY DYPLOM – 62 punkty – GRUPA TANECZNA – MAŻORETKI NEMEZIS z Hecznarowic, Instruktor mażoretek – Kinga Biba.
SREBRNY DYPLOM – 78 punktów – Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika, Kapelmistrz: Krzysztof Zając.
ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń, Kapemistrz: Piotr Kaczor „Big Bang” Gostyń, Instruktorki: Karina Jóźwiak, Pola Walinowicz.
Puchar Wójta Gminy Jasienica dla najlepszej grupy mażoretek otrzymują Mażoretki „Big Bang” Gostyń, Instruktorki: Karina Jóźwiak, Pola Walinowicz.
***
PROTOKÓŁ JURY
Wyróżnienia i Grand Prix
XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica
5-6 czerwca 2021 r.
Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:
Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.
Puchar Domu Kultury w Kozach dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Kapelmistrz: Tomasz Janusz.
Puchary Starosty Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 550 zł otrzymują exaeqo Łukasz Jabcoń – Kapelmistrz Orkiestry Miasta Oświęcim i Mariusz Płonka -kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Polance Wielkiej.
Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 700 zł otrzymuje Justyna Chmielek-Korbut – kapelmistrz Orkiestry Dętej Sobolów.
Nagrody Grand Prix nie przyznano.
Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 10500 zł.
Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.
Szczególne wyrazy uznania jury składa Prezesowi Oddziału Bielskiego PZChiO Panu Krzysztofowi Przemykowi za jego wyjątkowe zaangażowanie i ogromny wkład w propagowanie zespołowego muzykowania.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce