Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Pomoc w postaci produktów żywnościowych z CARITAS

13.06.2024 - Grzegorz Statek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy w postaci produktów żywnościowych z CARITAS w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po stosowne skierowania w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
Warunkiem skorzystania z w/w pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego 2 056,40 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie za miesiąc maj 2024.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Łapanowie.
TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU DO 21.06.2024 r.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce