Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Prezes Wód Polskich wizytował gminę Łapanów

25.11.2020 - Mirosław Drożdż

W dniu 24 listopada 2020 r. odbyła się wizyta robocza Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy w związku z prowadzonymi przez Wody Polskie inwestycjami na terenie gminy Łapanów, mającymi na celu zniwelowanie skutków czerwcowej powodzi oraz wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej. W spotkaniu uczestniczyli również Radosław Radoń – z-ca dyrektora RZGW w Krakowie oraz Katarzyna Biegun – dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie.

W gminie Łapanów trwa obecnie usuwanie szkód powodziowych na rzekach Tarnawce i Stradomce oraz na potoku Łapanowskim, Beczka, Kobyleckim i Młynówce. Prace prowadzone są łącznie na prawie 17 km odcinków rzek i polegają na zasypie wyrw, udrożnieniu koryt, remoncie ubezpieczeń. Koszt zadań wynosi ponad 1,3 mln zł.
W Łapanowie Wody Polskie realizować będą również działania inwestycyjne związane z budową i przebudową lewego wału na rzece Stradomce, tak by możliwie najskuteczniej zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe  miejscowości. Koszt inwestycji to prawie 15 mln zł.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce