Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Program ochrony przeciwpowodziowej dla Łapanowa

06.05.2022 - Mirosław Drożdż

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy na ostatnią sesję przybyła Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora, Kierownik Wydziału Koordynacji Inwestycji RZGW w Krakowie Michał Piórecki oraz Rzecznik Prasowy RZGW w Krakowie Magdalena Gala.

Kierownik Michał Piórecki przedstawił informacje na temat planowanych inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Łapanów, w tym zakończoną w ubiegłym roku koncepcję ochrony rzeki Tarnawka z roboczo wybranym wariantem lokalizacji zbiornika w miejscowości Boczów, realizację obwałowań w Łapanowie, zabezpieczenie brzegu rzeki Stradomka w miejscowości Stradomka i Buczyna, a także koncepcję budowy zbiorników – dwóch suchych i dwóch wielozadaniowych, mających zabezpieczać dolinę rzeki Stradomki przed powodzią.

W dalszej części poinformował, że w przyszłym roku zakończy się etap dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń do realizacji budowy i przebudowy obwałowań w Łapanowie. Wstępnie lata 2024-2025 to realizacja robót budowlanych. W tej chwili przygotowywany jest wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie Małgorzata Sikora wyjaśniła, że aby uzyskać decyzję o realizacji inwestycji muszą być wyczyszczone wszelkie sprawy dotyczące wypłaty odszkodowań i zajęć gruntu dla terenów zlokalizowanych na terenie planowanego wału przeciwpowodziowego.

Kierownik Michał Piórecki przedstawił, że obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Stradomki, stanowiącej pierwszy etap prac przedprojektowych. W ramach koncepcji wykonana zostanie wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie rzeki Stradomki, z uwzględnieniem planowanych zbiorników na terenie gmin: Jodłownik, Raciechowice i Łapanów oraz modernizacji obwałowań w m. Łapanów i Boczów.

Poinformował, że zadanie to jest to etap koncepcji i analiz lokalizacji, natomiast pod koniec roku prawdopodobnie przedstawione zostaną propozycje, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. W przyszłym roku natomiast miałoby miejsce pozyskanie środków na opracowanie projektów dla tych zbiorników, a tym czasie powinny zostać zakończone prace projektowe dla obwałowań w Łapanowie.

Dyrektor Małgorzata Sikora wyjaśniła, że zadania te są prowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa tego obszaru przed powodzią, jest to pogodzenie interesu mieszkańców kilku gmin, natomiast wszelkie uwagi osoby zainteresowane mogą zgłaszać, jednak w tej sprawie konieczne jest wzajemne zrozumienie. Każda koncepcja będzie poddawana konsultacjom w poszczególnych gminach, natomiast realizacji zbiorników wielozadaniowych w planach umieszczona jest do 2030 roku.

Ponadto kierownik Michał Piórecki poinformował, że w 2021 r. na prace utrzymaniowe na terenie Gminy Łapanów przeznaczono 174 000 zł.

Poza szczegółowymi informacjami goście odpowiadali na pytania radnych, sołtysów i mieszkańców gminy.

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce