Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne

05.09.2018 - Grzegorz Statek

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” organizowanego z ramienia Ministerstwa Środowiska. Spotkanie odbędzie się w środę 12 września 2018 r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łapanowie (32-740 Łapanów 10).

Celem działań jest:
– upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę.
– propagowanie idei czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,
– podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych jakie powodują oraz dostępnych możliwości przeciwdziałania im,
– promowanie budowy, modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja, wymiana pieców/kotłów).

Cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych zostanie przeprowadzony we wszystkich gminach w Polsce przy udziale ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.
Spotkanie informacyjno-edukacyjne realizowane jest w ramach zadania pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu”.

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

Ulotka informacyjna – do pobrania.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce