Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Przekazanie sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP

04.01.2021 - Grzegorz Statek

W dniu 28 grudnia 2020r. strażacy jednostek OSP Zbydniów i OSP Lubomierz otrzymali nowy sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów Celina Jacewicz.

Jednostki otrzymały sprzęt w postaci motopomp z wyposażeniem o łącznej wartości 30.400,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 30.000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 400,00 zł to wkład z budżetu gminy.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce