Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Rada przyjęła budżet na 2018 rok

28.12.2017 - Grzegorz Statek

W dniu 28 grudnia 2017 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją o działalności międzysesyjnej komisji, a następnie podjęli uchwały w sprawach:

1/ przyjęcia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów,

2/ zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r.,

3/ Budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.,

4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej,

5/ planu pracy Rady Gminy Łapanów na 2018 r.,

6/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Łapanów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,

7/ zmiany uchwały nr XXX/191/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów dla terenu nieruchomości położonych w miejscowości: Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica i Zbydniów.

Na zakończenie wójt Robert Roj poinformował o realizacji uchwał i działalności międzysesyjnej.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce