Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Radni przyjęli rezolucję o solidarności z narodem ukraińskim

01.03.2022 - Mirosław Drożdż

Rezolucja Rady Gminy Łapanów w sprawie solidarności z narodem ukraińskim

Radni Gminy Łapanów, zebrani na sesji 28 lutego 2022 roku, wyrażają solidarność z narodem ukraińskim. Cała Gmina Łapanów jest zjednoczona  w swoim wsparciu dla ukraińskiej niepodległości i suwerenności.

Stanowczo potępiamy atak militarny Federacji Rosyjskiej, który stanowi poważne zagrożenie dla niepodległości Ukrainy oraz pokoju w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Czyn ten stoi w jaskrawej sprzeczności z wszelkimi normami prawa międzynarodowego, które każdemu państwu i jego obywatelom przyznaje prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie. Gmina Łapanów jest mocno zaniepokojona obecną sytuacją, wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich działań i jednocześnie deklaruje wsparcie oraz pomoc dla osób potrzebujących.

Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym, demokratycznym i takim powinna pozostać. Integralność jej granic i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie powinny być w żaden sposób naruszane ani kwestionowane. Społeczeństwo ukraińskie ma pełne prawo decydować o swoim kraju i swojej przyszłości. Wyrażamy wielkie uznanie i szacunek dla narodu ukraińskiego, który zdecydowanie broni suwerenności swego kraju i jego niepodległości.

Mając nadzieję na szybkie zakończenie działań wojennych, w których giną zarówno żołnierze, jak i ludność cywilna, zwracamy się do wszystkich instytucji i osób, od których zależy teraz sytuacja na Ukrainie, o uruchomienie wszelkich dostępnych działań, które mogą przywrócić pokój.

Sława Ukrajini!

Łapanów, 28.02.2022 r.

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce