Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Regionalna Izba Obrachunkowa uwzględniła odwołanie Rady Gminy

10.07.2019 - Mirosław Drożdż

Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 r.  Kolegium Izby postanowiło uwzględnić odwołanie Rady Gminy Łapanów z dnia 13 czerwca 2019 r. od Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania Programu Postępowania Naprawczego Gminy Łapanów na lata 2020-2022 z wnioskiem o uchylenie zaskarżonej uchwały i pozytywne zaopiniowanie przedłożonego programu.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną z zastrzeżeniami o Programie Postępowania Naprawczego Gminy Łapanów na lata 2020-2022.

Kolegium Izby zwróciło uwagę, iż jedynie pełne i terminowe wdrożenie przedstawionych w Programie przedsięwzięć naprawczych oraz ich systematyczny monitoring może być gwarantem uzdrowienia gospodarki finansowej Gminy.

https://krakow.rio.gov.pl/art,1107,uchwala-ki-4121732019

 

Informacja: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce