Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Ruszyła budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sobolów-Ubrzeż w Wieruszycach.

23.07.2019 - Grzegorz Statek

Rozpoczynamy inwestycje, na którą mieszkańcy czekają już od paru lat. Zmodernizowana zostanie droga, brzegi zostaną umocnione, nowy most zostanie wyposażony w chodniki i barierki. Powstanie nowy obiekt o długości 87 m, który zastąpi stary, wysłużony most, a remont ten pochłonie ponad 5 mln zł – mówił Adam Korta, starosta bocheński podczas uroczystego otwarcia realizacji inwestycji, która miała miejsce wczoraj.

Pierwszą symboliczną łopatę na placu budowy wbili: Adam Korta – Starosta Bocheński, Andrzej Śliwa – Wójt Gminy Łapanów, Ryszard Drożdżak – Wicestarosta, Bernadetta Gąsiorek – Przewodnicząca Rady Powiatu, członkowie zarządu: Jerzy Błoniarz, Marek Rudnik, Rafał Rudka, Tadeusz Białka – dyrektor PZD, Ludwik Węgrzyn – radny powiatu bocheńskiego oraz wykonawca Rafał Jędrzejek.

Umowa podpisana była zaledwie tydzień temu, wczoraj wbito pierwszą łopatę, a w tle widać już, że prace rozbiórkowe trwają. W niedługim czasie istniejący most zostanie całkowicie rozebrany i zastąpiony trójprzęsłowym mostem belkowym, który posiadał będzie nośność 40 ton. Oprócz nowej przeprawy, w ramach realizacji inwestycji zmodernizowana zostanie droga dojazdowa, droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową. Powstanie również kanalizacja deszczowa, a brzegi rzeki zostaną umocnione koszami siatkowo–kamiennymi.

Wykonawcą mostu jest Przedsiębiorstwo Usługowo- Inżynieryjne „BUDMOST”.

Modernizacja mostu jest możliwa dzięki wsparciu z Ministerstwa Finansów udzielonego ze środków subwencji ogólnej.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce