Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Sakralne Dziedzictwo Małopolski

22.12.2020 - Mirosław Drożdż

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończyła realizację projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski, dzięki któremu kilka tysięcy dzieł sztuki sakralnej z terenu Archidiecezji Krakowskiej oraz najcenniejsze archiwalia z zasobów Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej zostały zdigitalizowane i udostępnione na nowym portalu internetowym. Strona jest dostępna pod adresem: https://sdm.upjp2.edu.pl

Realizowany od 2017 roku projekt Sakralne Dziedzictwo Małopolski zakładał stworzenie cyfrowego repozytorium zdjęć i opisów dzieł sztuki sakralnej w Małopolsce, w tym kościołów, kaplic, pomników nagrobnych i dzieł sztuki stanowiących wyposażenie wnętrz małopolskich świątyń oraz ich udostępnienie na utworzonym w tym celu portalu internetowym. Dzieła uzupełnione o biogramy artystów i rzemieślników, fundatorów, duchownych powiązanych z małopolskimi parafiami i miejscowościami prezentowane są w szerokim kontekście, nie tylko artystycznym, ale również historycznym i religijnym. Łącznie na portalu udostępniliśmy ponad 3550 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 162 obiektów sakralnych z terenu Małopolski oraz biogramy 1500 osób powiązanych z Archidiecezją Krakowską. Ich opracowaniem przez trzy lata zajmował się zespół kierowanej przez dr Józefa Skrabskiego Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII. W ramach projektu digitalizacji poddaliśmy również wybrane archiwalia z trzech niezwykle cennych zasobów zgromadzonych w Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (ponad 500 jednostek archiwalnych, 215 000 skanów). Udostępnienie tak dużej ilości dokumentów archiwalnych to nie tylko realna ochrona ich substancji materialnej, ale także ogromne możliwości badawcze i edukacyjne dla szerokiego grona humanistów, naukowców, uczniów szkół krakowskich i polskich uczelni.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce