Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

I Sesja Rady Gminy Łapanów

09.05.2024 - Grzegorz Statek

W dniu  6 maja 2024r. o godz. 12:00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyła  się Pierwsza Sesja Rady Gminy Łapanów w kadencji 2024-2029. Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Stanisław Grabacki. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wioletta Buczek wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Łapanów. Następnie radni  złożyli ślubowanie:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg

W dalszej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Panu Patrykowi Paszkotowi zaświadczenie o wyborze na urząd Wójta Gminy Łapanów, po czym wójt elekt złożył uroczyste ślubowanie:

„Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 

Wójt Gminy Łapanów Patryk Paszkot podziękował za zaufanie i wygłosił przemówienie do zgromadzonych oraz wszystkich mieszkańców.

Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych, Dyrektorzy Szkół, Prezesi Organizacji Pozarządowych, Przedsiębiorcy.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łapanów!

Dziękuję Wam za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, wybierając na urząd Wójta Gminy Łapanów. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyzwanie, którego podejmuję się z pełną pokorą i odpowiedzialnością. Nasza gmina ma bogatą historię i niezwykłe dziedzictwo, które zobowiązuje nas do działania na rzecz jej rozwoju i dobrobytu wszystkich Mieszkańców.

Pragnę rozpocząć od podziękowań dla moich poprzedników, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju naszej społeczności. Podziękowania składam na ręce Pana Wójta Bogusława Wiśniewskiego, Pana Wójta Śp. Jana Kuliga, Pana Wójta Roberta Roja, Pana Wójta Andrzeja Śliwy, Radnych i Sołtysów poprzednich kadencji. Wierzę, że pomimo pewnych błędów i niedociągnięć, które są wpisane w działalność istoty ludzkiej, zawsze przyświecał im cel jakim był rozwój gminy Łapanów i jej Mieszkańców. Dzięki ich wysiłkom mamy solidne fundamenty, na których możemy budować dalszy rozwój. Mam świadomość, że pewnych błędów i ja nie zdołam się ustrzec, bo błędów nie popełnia tylko ten co nic nie robi, jednak chciałbym, aby całościowy bilans mojej kadencji okazał się dla naszej gminy korzystny i taki kierunek obieram.

Jednakże, patrząc w przyszłość, wiem, że przed nami wiele wyzwań. Nasza gmina potrzebuje innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać oczekiwaniom Mieszkańców, zapewnić im bezpieczeństwo, lepszą infrastrukturę, wsparcie dla edukacji, kultury i przedsiębiorczości. Ważne dla Mieszkańców jest też rozwiązywanie z pozoru błahych problemów, które nastręczają im trudności w codziennym funkcjonowaniu. Na takie sprawy również będę zwracał uwagę.

2 341 głosów co stanowi 64,74% oddanych głosów na moją kandydaturę to historyczny wynik i mocny mandat do sprawowania władzy, ale i też niezwykłe zobowiązanie. Mój wynik osobisty został jednocześnie podparty bardzo dobrymi wynikami moich kandydatów na Radnych, co daje jasny i czytelny sygnał od Mieszkańców, iż oczekują zmian w naszej wspólnocie samorządowej. Oczekują zmian na lepsze i takie zmiany będziemy wprowadzać nie w drodze rewolucji, ale w drodze ewolucji. Pewne zmiany to nie sprint, ale maraton. Większość będę starał się zrealizować w obecnej kadencji, jednak wiem, że niektóre z nich wymagają szerszego spojrzenia i dobrze przemyślanej strategii, wymagają działań długofalowych wykraczających ponad 5 letnią kadencję, jednak należy je rozpocząć, aby urzeczywistniły się w przyszłości.

W tym miejscu pragnę pogratulować wszystkim Radnym, których Mieszkańcy obdarzyli swoim zaufaniem z każdym z Was pragnę współpracować na zasadzie merytorycznej dyskusji. W szczególności dziękuję Radnym z mojego komitetu wyborczego za ciężką pracę w kampanii wyborczej, za uzyskanie doskonałych indywidualnych wyników oraz za wsparcie dla mojej osoby. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do naszego wspólnego sukcesu, który teraz jesteśmy zobowiązani przekuć w ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz naszej społeczności.

Swój program wyborczy rozpocząłem od cytatu Williama Paula Younga: „Rozwój oznacza zmianę, a zmiana łączy się z ryzykiem, wkroczeniem ze znanego w nieznane.” Decyzja o kandydowaniu wiązała się dla mnie z pewnym ryzykiem, ryzykiem porażki, bycie włodarzem gminy wiąże się dla mnie z ryzykiem wielu przeciwności losu i trudnych sytuacji, rozwój naszej gminy może również wymagać podejmowania ryzykownych decyzji, wkroczenia w nieznane dotąd obszary, ale warto podjąć to ryzyko, aby w końcowym efekcie doprowadzić do rozwoju wspólnoty lokalnej.  To istot bycia samorządowcem.

Moim celem jako Wójta będzie wsłuchiwanie się w głos społeczności, otwartość na pomysły i potrzeby Mieszkańców oraz budowanie wspólnoty opartej na wzajemnym szacunku i solidarności.

Kończąc pragnę podziękować również mojej rodzinie, która pomimo ryzyka, wspierała mnie w niezachwiany sposób, mojej żonie Annie, moim Rodzicom, Siostrze i Teściom, moim małym Dzieciom, które nie mogły zrozumieć, dlaczego Pani w przedszkolu słucha taty w telefonie i czemu tata wisi na obrazkach w całej gminie.

Szczególne wyrazy podziękowania składam mojemu Tacie. To on pełniąc przez ponad 30 lat różne funkcje społeczne, samorządowe i zawodowe m.in. radnego gminnego, radnego powiatowego, radnego wojewódzkiego, dyrektora centrum kultury zasiał we mnie ziarno, które wykiełkowało, a teraz wierzę, że przyniesie dobre owoce na rzecz naszej społeczności. Tato nie zawiodę!

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Jestem gotowy do pracy i do współpracy z każdym z Was, dla dobra naszej wspólnoty. Wspólnie możemy osiągnąć wiele. Pragnę również podkreślić, że drzwi mojego gabinetu będą zawsze otwarte dla Waszych pomysłów, opinii i sugestii. Wasze zaangażowanie jest kluczowe dla sukcesu naszej gminy. Życzę nam wszystkim owocnej współpracy i skuteczności w naszych działaniach, a także przychylnego spojrzenia na naszą gminę instytucji zewnętrznych od których będziemy starali się pozyskiwać środki finansowe. Razem możemy uczynić naszą gminę jeszcze lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich.

 

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łapanów, którym został radny Robert Pietraś, natomiast do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy zostali wybrani radna Dorota Dziedzic i radny Daniel Długosz.

W dalszej części sesji radni ustalili składy liczbowe stałych Komisji Rady Gminy oraz powołali składy osobowe Komisji:

I. Komisja Rewizyjna:

1. Radny Paweł Patalita – Przewodniczący

2. Radna Bożena Serafin– Zastępca Przewodniczącego

3. Radna Sylwia Tyrańska- Członek

II. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Radny Grzegorz Szostak – Przewodniczący

2. Radna Dorota Dziedzic – Zastępca Przewodniczącego

3. Radny Krzysztof Wrona – Członek

III. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych:

1. Radny Rafał Łukasik- Przewodniczący

2. Radny Stanisław Grabacki- Zastępca Przewodniczącego

3. Radny Paweł Stokłosa – Członek

4. Radny Marcin Paszkot – Członek

IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Prawa, Porządku i Bezpieczeństwa:

1. Radny Janusz Grabowski- Przewodniczący

2. Radny Daniel Długosz – Zastępca Przewodniczącego

3. Radny Paweł Patalita – Członek

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce