Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Sesja i spotkanie świąteczno-noworoczne

31.12.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 28 grudnia 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się IV Sesja Rady Gminy, podczas której radni przyjęli 3 uchwały:

1/ w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2018 r.,

2/ zmiany Uchwały Nr II/7/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2019 r.,

3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łapanów, a Gminą Gdów dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców Gminy Łapanów.

Następnie wójt Andrzej Śliwa złożył sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, a przewodnicząca Celina Jacewicz poinformowała o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

Po zakończeniu sesji miało miejsce spotkanie świąteczno-noworoczne. Wzięli w nim udział radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych. Na początku wójt podziękował zebranym za całoroczną pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa, trud i zaangażowanie. Życzył wszelkiego dobra oraz błogosławieństwa Bożego w Nowym 2019 Roku. Życzenia złożyła również Przewodnicząca Rady Gminy. Następnie przy dźwiękach kolęd, wykonywanych przez Kapelę Ludową „Łapanowianie”, zebrani połamali się opłatkiem i złożyli sobie noworoczne życzenia.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce