Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

W SIERPNIU WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW – ZMIANY !!! dodatkowe dopłaty do ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ I KONI

25.07.2023 - Grzegorz Statek

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za 2023 przypada na miesiąc sierpień. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi:

• 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ważne! Hodowcy bydła (jeżeli nie składali wniosku w I półroczu), a także świń, owiec i kóz muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o dużych jednostkach przeliczeniowych  (DJP) bydła, owiec i kóz oraz o ilości świń za 2022 r. które należy uzyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bochni. Posiadacze koni dołączają oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP koni będących w ich posiadaniu za 2022r.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce