Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

W sierpniu zwrot podatku akcyzowego dla rolników

20.07.2020 - Mirosław Drożdż

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za 2020 przypada na miesiąc sierpień. W związku z obostrzeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem, wnioski należy wysyłać Pocztą na adres Urzędu Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie za zakup oleju napędowego za okres od 01.02.20120 r. do 31.07.2020 r., a także w przypadku posiadania bydła informację o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła za 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Pieniądze wypłacane będą:

1 – 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Aby uzyskać cały zwrot podatku akcyzowego należy zgromadzić 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych oraz w przypadku posiadania bydła: 30 litrów oleju napędowego na 1 dużą jednostkę przeliczeniową w roku zachowując przy tym właściwe terminy gromadzenia faktur i składania wniosków.

Stosowne zaświadczenie dokumentujące liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła należy uzyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bochni.

 

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce