Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

W sobotę i niedzielę otwarte łowisko nad zalewem

04.06.2020 - Mirosław Drożdż

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od najbliższego weekendu rusza łowisko nad zalewem. W czerwcu otwarte będzie tylko weekendowo – w godz. 6:00 – 22:00. Opłata za możliwość połowu ryb w tym sezonie wynosić będzie 20,00 zł (w tej kwocie nie ma ryby!), za dodatkową opłatą w wysokości 15,00 zł można kupić złowioną rybę, pod warunkiem, że nie waży więcej niż 3 kg. W przypadku złowienia większych ryb obowiązuje bezwzględny nakaz ich wypuszczenia do akwenu. A takich nie brakuje – ubiegłoroczny rekord to karp o wadze 17,1 kg złowiony przez wędkarza z Wieliczki.

Jeżeli dopisze pogoda to od 11 czerwca planowane jest otwarcie kąpieliska oraz wypożyczalni sprzętu, w czerwcu czynne będzie również tylko weekendowo.

Przypominamy, iż wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Zalew” obowiązują zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt.
Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą
przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KĄPIELISK I MIEJSC OKAZJONALNIE
WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI – ZALECENIA
• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także
podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren
kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób
wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska /miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas
kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce,
pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem
oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi
powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych
pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce