Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Spotkania konsultacyjne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027

19.08.2022 - Grzegorz Statek

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w każdej gminie członkowskiej LGD dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Terminy na plakacie w załączniku. Spotkania będą prowadzone przez dra Wita Huberta (https://socjologia.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/withubert)

Spotkania są ogólnodostępne i będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Program spotkania:

Powitanie uczestników.
Zapoznanie uczestników spotkania z obszarem planowanym do objęcia w ramach LSR.
Analiza SWOT obszaru – podział na grupy praca warsztatowa.
Analiza zagadnień w kontekście obszaru – innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR.
Wielofunduszowość strategii (EFRROW, EFS, EFRR) – możliwe kierunki wsparcia.
Wyznaczenie kierunków oraz celów planowanego LSR.
Podsumowanie spotkania.

Uczestniczy będą mieli możliwość zgłaszania problemów na obszarze oraz propozycji do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2027.

Biuro LGD „Dolina Raby”
Chrostowa 1B
32-742 Sobolów
tel/fax 14 685 44 44
kom 600 856 618
biuro@dolinaraby.pl
www.dolinaraby.pl

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce