Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Spotkanie dotyczące mostu pod Grabowcem

19.02.2019 - Grzegorz Statek

W dniu 15 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące stanu mostu na rzece Stradomka w ciągu drogi wojewódzkiej 966 pod Grabowcem. W spotkaniu udział wzięli m.in. Andrzej Śliwa – Wójt Gminy Łapanów, Stanisław Bukowiec – Radny Województwa Małopolskiego, Grażyna Krok – wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zbigniew Kurek – przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Zbigniew Bagiński – przedstawiciel firmy Multimedia. Po analizie stanu technicznego mostu zapadła decyzja, że Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotuje dokumentację budowy nowego obiektu mostowego.

Ponadto uczestniczący w spotkaniu zostali poinformowani o zagrożeniu drogi wojewódzkiej na zakolu rzeki Stradomka – na granicy miejscowości Brzezowa i Ubrzeż. Ostatnim tematem poruszanym w trakcie spotkania była konieczność podniesienia wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Grabie i Łapanów, celem ochrony centrów tych wsi w przypadku ewentualnej powodzi.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce