Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Spotkanie świąteczno-noworoczne

28.12.2017 - Grzegorz Statek

W dniu 28 grudnia 2017 r., bezpośrednio po sesji Rady Gminy, w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne. Rozpoczęło się prezentacją działalności samorządu gminy Łapanów za lata 2015 – 2017. Następnie wójt Robert Roj wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Celiną Jacewicz uhonorowali sportowców z gminy Łapanów, którzy w 2017 r. osiągnęli wysokie wyniki sportowe na szczeblu międzynarodowym lub ogólnokrajowym. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Konrad Irzyk, Hubert Irzyk, Wiktoria Konieczna, Patrycja Klęsk, Krzysztof Rajzer, Jakub Kukla, Jakub Gęślak, Mikołaj Woźniak, LKS „Naprzód” Sobolów – drużyna dziewcząt.

            W dalszej kolejności wójt z przewodniczącą Rady wyrazili wdzięczność paniom działającym w Kołach Gospodyń Wiejskich. Okolicznościowe dyplomy wraz z upominkami złożyli na ręce przewodniczących KGW z Cichawki, Grabia, Sobolowa, Tarnawy i Wolicy (zabrakło przewodniczącej KGW Chrostowa).

            Specjalne podziękowanie otrzymał również odchodzący na emeryturę dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów Michał Paszkot.

Ostatnim akordem spotkania były życzenia noworoczne od władz gminy oraz koncert Chóru Seniora z Łapanowa, który zaśpiewał kilka pięknych kolęd.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce