Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.12.2022 - Jarosław Nowojowski

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łapanów obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. wynoszą w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, od każdej osoby zamieszkującej w budynku lub lokalu mieszkalnym:

– 33,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość, na której brak jest kompostownika

– 28,00 zł od osoby, gdy na nieruchomości kompostowane są bioodpady.

 

1. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji.

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

3. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, w przypadku posiadania kompostownika lub zmiany innych danych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska – pokój nr 16
tel. 14 684 85 25
e-mail: budownictwo@lapanow.pl

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce