Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego

05.01.2023 - Jarosław Nowojowski

Starosta Bocheński informuje,  od 2 stycznia 2023 roku do 31 stycznia 2023 roku udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się hybrydowo tj.:

1. osobiście w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Bocheńskiego

lub

2. za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem poprzez telefon 14 615 37 92 lub email: porady.prawne@powiat.bochnia.pl

O sposobie udzielenia porady prawnej lub obywatelskiej decyduje osoba, która z tej porady chce skorzystać.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną  w Punkcie należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni, gdzie uzyska się  informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Lokalizacja punktów :

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w  Zespole Szkół Nr 2  w Bochni.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Urzędzie Gminy Łapanów.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Trzciana.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Żegocina.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Budynku Wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Obywatelskiej w Urzędzie Gminy Rzezawa.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 )

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 z późn. zm.).

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce