Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Szczepan Wajda diakonem

22.05.2019 - Mirosław Drożdż

Diecezja tarnowska ma 19 nowych diakonów, kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wśród nich jest Szczepan Wajda pochodzący z parafii Sobolów. Uroczystość święceń diakonatu odbyła się w Brzesku w sanktuarium św. Jakuba Apostoła oraz w Krużlowej w sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego i Pięknej Madonny.
– Musicie być czytelnym świadkiem Boga – mówił bp Leszek Leszkiewicz w Krużlowej do 10 kleryków przed udzieleniem święceń diakonatu.
Z kolei bp Stanisław Salaterski w swojej homilii dodawał otuchy pozostałym 9 kandydatom do diakonatu – Świat być może nie doceni od razu naszej służby, Bóg jednak dba o swoje sługi – przypomniał.
Święcenia diakonatu w Krużlowej i w Brzesku odbyły się po raz pierwszy.
– To jest wielka nobilitacja i wyróżnienie dla naszej parafii, ale także zobowiązanie, gdyż zobowiązaliśmy się tutaj modlić za tych, którzy rozpoczęli nową drogę życia, aby nie ustali w drodze – mówi kustosz sanktuarium, ks. Józef Drabik, proboszcz jednego z nowo wyświęconych diakonów.
Dla diakonów jest to jeden z najważniejszych dni w dotychczasowym życiu i ostatni etap w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
– Chcemy kochać Kościół, modlić się za Kościół, i przez posłuszeństwo Biskupowi być wierni temu Kościołowi – deklaruje diakon Mateusz Bugno, prezes roku V. Od tego dnia zobowiązani są do codziennej modlitwy brewiarzowej, życia w czystości i bezżeństwie oraz do posłuszeństwa Biskupowi Tarnowskiemu.

Cyt. za: https://www.diecezja.tarnow.pl/

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce