Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu

19.10.2018 - Grzegorz Statek

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „ABC zarządzania wolontariatem”, które odbędzie się dnia 23 października 2018 r. w Krakowie o godz: 9:00-16:00 .
Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.
Tematyka:
Aspekty prawne wolontariatu, rekrutacja i budowanie zespołu wolontariuszy, motywowanie i nagradzanie, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
1. Pakiet podstawowy – czyli co KAŻDY powinien wiedzieć o wolontariacie :
● Definicja wolontariatu
● Rodzaje wolontariatu
● Aspekty prawne wolontariatu zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – obowiązki Korzystającego
● Prawa i obowiązki wolontariusza
2. Przygotowanie placówki do współpracy z wolontariuszami :
● Moja organizacja a Indywidualny Program Wolontarystyczny
● Jak zbudować zespół wolontariuszy – metody/kanały rekrutacji, ogłoszenie
rekrutacyjne
● Niepisany kontrakt oczekiwań
3. Moja organizacja – Przyjazna Wolontariuszom
● Jak motywować i nagradzać wolontariusza, by został z nami jak najdłużej
● Kryteria Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom
● Diagnoza i karta naprawcza
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Warunki Szkolenia:
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne, certyfikat oraz poczęstunek. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość dostępnych miejsc: 14. Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane osobom, które zakwalifikują się na szkolenie.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 października 2018 r. na adres katarzyna.pusledzka @wolontariat-malopolska.pl
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY.

O Trenerze:
Monika Pendolska – autorka i koordynatorka projektów społecznych, animatorka wolontariatu, certyfikowana trenerka, doradczyni w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Założycielka i koordynatorka bielskiego Centrum Wolontariatu przy Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”. Członkini Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach. Z wolontariatem związana od 2007 r. Główną pasją zawodową jest praca z młodzieżą, szkolenie wolontariuszy i organizacji, współpraca ze szkołami i wsparcie w rozwoju szkolnych kół wolontariatu.

Więcej Informacji:
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Katarzyna Puśledzka, e-mail: katarzyna.pusledzka@wolontariat-malopolska.p l, tel: 603332868

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA_23.10.2018
Formularz-zgłoszeniowy-

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce