Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Szkolenie nt. indywidualnego planu pomocy rodzinie

16.11.2018 - Mirosław Drożdż

W dniu 8 listopada 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapanowie, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bochni zorganizował szkolenie dla członków zespołów, pracujących w ramach procedur Niebieskiej Karty ze sprawcami i ofiarami przemocy oraz ich rodzinami. Tematem szkolenia był „Indywidualny plan pomocy rodzinie oraz pomoc i wspieranie rodziny w kryzysie”, a prowadził je pracownik firmy Profilaktyka KIER w Krakowie- wieloletni i doświadczony specjalista w tym zakresie. Szkolenie pozwoliło zgłębić i rozszerzyć wiadomości z zakresu pracy w rodzinami, które zmagają się z kryzysem oraz podnieść kompetencje uczestników szkolenia.

Tekst: Agnieszka Biernat

Zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce