Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Taneczne i muzyczne warsztaty mistrzowskie

07.12.2018 - Mirosław Drożdż

W ramach projektu pn. Małopolska Szkoła Tradycji , w którym uczestniczy Centrum Kultury Gminy Łapanów odbyły się taneczne i muzyczne warsztaty mistrzowskie.  Warsztaty skierowane były do instruktorów tańca, choreografów, tancerzy, kierowników zespołów regionalnych, muzyków, kierowników kapel ludowych, animatorów kultury oraz osób zajmujących się edukacją regionalną na Ziemi Krakowskiej.

W warsztatach udział wzięli tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Łapanowianie” uczestnicząc w warsztatach w Zakliczynie i Mogilanach. Tancerze mieli możliwość udoskonalić swoje umiejętności taneczne dotyczące techniki wykonawczej (tradycja, styl a maniera wykonawcza) w poszczególnych tańcach regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich oraz wiedzę na temat obyczaju tanecznego w odniesieniu do obrzędu i praktyk ludowych, jak również ich adaptację dla potrzeb scenicznych.
Warsztaty prowadzone były przez Mistrza panią Wiesławę Hazukę – choreografa, wykładowcę Kursów Kwalifikacyjnych dla instruktorów tańca – tańca ludowego w Krakowie, Nowej Hucie, Rzeszowie, Warszawie, Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Regionalnych w Nowym Sączu, wieloletni choreograf Zespołu Pieśni i Tańca ŚWIERCZKOWIACY w Tarnowie – Mościcach.

W muzycznych warsztatach mistrzowskich odbywających się w Wiśniowej i Zalasowej udział wzięli członkowie Kapeli Ludowej „Łapanowianie”. Muzycy mieli możliwość spotkania się z muzykantami regionu krakowskiego oraz zaprezentowania swoich umiejętności gry na heligonce, skrzypcach, basach, klarnecie, trąbce i wspólnej wymianie doświadczeń. Warsztaty umożliwiły spotkanie z Mistrzami Tadeuszem Dziewońskim,  Vitaliną i Michałem Pastuchami, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie techniki gry, doboru repertuaru oraz podstawowymi wiadomościami na temat budowy tradycyjnych instrumentów ludowych.

Informacja: CKGŁ

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce