Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Trwają prace przy odbudowie mostu w Kamyku

30.10.2018 - Grzegorz Statek

W ostatnich tygodniach trwały intensywne prace związane z rozbiórką starego mostu w Kamyku, wykonaniem kładki technicznej nad rzeką Stradomką dla potrzeb mieszkańców i pracowników budowy oraz przygotowaniem terenu pod budowę nowego mostu. Wykonano już pale fundamentowe o głębokości 15 m. W przyszłym tygodniu będą wykonywane iniekcje pod podstawą wszystkich pali oraz przebudowa sieci i słupa teletechnicznego. Następnie po obydwóch stronach rzeki pale zostaną zwieńczone oczepami – łącznikami pali. Kolejno planowane są prace związane z deskowaniem i zbrojeniem słupów podporowych – przyczółków pod budowę pomostu łączącego obydwie strony, który wykonywany będzie w II Etapie odbudowy mostu.

Zakończenie Etapu I przewiduje się w terminie do 30 listopada br.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce