Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Uczcili Żołnierzy Wyklętych

05.03.2018 - Mirosław Drożdż

4 marca 2018 r. w hali sportowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie rozegrano II edycję Piłkarskich Halowych Turniejów Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Józef Brynkus.

Uroczystości rozpoczęły się pod Grabowcem, w miejscu, w którym oddział „Żandarmeria” dowodzony przez kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwę” urządził 31 marca 1946 r. zasadzkę na komunistów wracających z wiecu w Łapanowie. Kwiaty złożyli: Poseł na Sejm RP prof. Józef Brynkus wraz z asystentem, Wójt Gminy Łapanów Robert Roj, dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów Wioletta Nowojowska, prezes LKS „Piast” Łapanów Paweł Daniec oraz delegacja kapitanów drużyn biorących udział w turnieju seniorek.

Drugim punktem uroczystości był okolicznościowy apel w hali CKZiU. Rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po czym wójt Robert Roj w krótkim przemówieniu przedstawił ideę organizowania turniejów pamięci Żołnierzy Wyklętych. Następnie prof. Józef Brynkus wygłosił prelekcję nt. obrazu Żołnierzy Niezłomnych w podręcznikach szkolnych. W swoim wystąpieniu skupił się głównie na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, pokazując zarówno jego zaangażowanie społeczne w okresie międzywojennym, jak również działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej. Sylwetki innych żołnierzy podziemia niepodległościowego przybliżył historyk Michał Siwiec-Cielebon, asystent posła.

W dalszej części drużyny przystąpiły do zmagań sportowych. W rywalizacji seniorek najlepsze okazały się piłkarki „Piasta” Łapanów, drugie miejsce wywalczyła drużyna Queens Witanowice, na trzecim zawody ukończyła Akademia Sportu Świątniki Górne, na czwartym Zieloni Niegowić. Zmagania młodziczek wygrała ekipa Zielonych Niegowić, za nimi uplasowała się Akademia Sportu Świątniki Górne, trzecie miejsce zajął „Piast” Łapanów, czwarte Queens Witanowice. W imieniu organizatorów – klubu LKS „Piast” Łapanów oraz Urzędu Gminy Łapanów – puchary i nagrody wręczył wójt Robert Roj.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce