Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

UWAGA. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Strefa objęta zakażeniem.

23.05.2023 - Grzegorz Statek

Za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „strefą objętą zakażeniem”, uznaje się:
1) w powiecie wielickim:
a) w gminie Biskupice miejscowości: Trąbki, Zabłocie, Łazany, Sławkowice Jawczyce,
b) gminę Gdów za wyjątkiem miejscowości: Hucisko i Winiary,
c) w gminie Kłaj miejscowości: Brzezie, Łysokanie, Grodkowice, Targowisko, Łężkowice; miejscowości Kłaj, Szarów oraz Dąbrowa na obszarze ograniczonym przez linie kolejową Kraków – Bochnia,
d) w gminie Niepołomice miejscowość Suchoraba oraz Zagórze na obszarze do drogi krajowej nr 94;
2) w powiecie bocheńskim:
a) w gminie Bochnia miejscowości: Chełm, Moszczenica, Siedlec, Łapczyca, Gierczyce, Nieszkowice Małe, Stradomka, Buczyna, Grabina, Dąbrowica, Łapczyca, Pogwizdów, Nieprześnia, Zawada, Wola Nieszkowska, Nieszkowice Wielkie, miejscowości: Stanisławice oraz Cikowice na obszarze ograniczonym linią kolejową Kraków – Bochnia,
b) gminę Łapanów,
c) w gminie Trzciana miejscowości: Leszczyna, Trzciana i Ujazd,
d) w gminie Nowy Wiśnicz miejscowość Królówka oraz Olchawa na obszarze do granicy lasu kopaliny oraz drogi Olchawa – Królówka;
3) w powiecie myślenickim w gminie Raciechowice miejscowości: Żerosławice, Kawec, Sawa, Gruszów, Mierzeń oraz Kwapinka;
4) w powiecie limanowskim w gminie Jodłownik miejscowości: Krasne-Lasocice oraz Słupia

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
2) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u odstrzelonych dzikich ptaków;
3) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
4) zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;
5) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
6) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne unieszkodliwienie całych ciał martwych ptaków lub ich części zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 300, str. 1 z późn. zm.)

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce