Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

W SIERPNIU WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

27.07.2021 - Grzegorz Statek

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za 2021 przypada na miesiąc sierpień. Wnioski należy składać w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie za zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r., a także w przypadku posiadania bydła informację o dużych jednostkach przeliczeniowych bydła za 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Pieniądze wypłacane będą:

1 – 29 października 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Stosowne zaświadczenie dokumentujące liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła należy uzyskać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Bochni.

Załączniki

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce