Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wójt i radni złożyli ślubowanie

20.11.2018 - Mirosław Drożdż

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Łapanów na kadencję 2018 – 2023 odbyła się 19 listopada 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury. Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Stanisław Grzyb. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Krystyna Gembacz wręczyła zaświadczenia nowo wybranym radnym. Następnie radni złożyli ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze Andrzejowi Śliwie – nowo wybranemu Wójtowi Gminy, po czym wójt złożył uroczyste ślubowanie: „Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie wójt zakończył słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łapanów. Została zgłoszona tylko jedna kandydatura – radnej Celiny Jacewicz, której następnie radni w głosowaniu tajnym powierzyli przewodniczenie Radzie Gminy. W tym miejscu nowo wybrana Przewodnicząca Rady Gminy przejęła prowadzenia Sesji od Radnego Seniora. Potem nastąpił wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy – do pełnienia tych funkcji w głosowaniu tajnym wybrani zostali radny Ryszard Kaczmarczyk oraz radny Paweł Stokłosa.

W dalszej części sesji radni ustalili składy liczbowe stałych Komisji Rady Gminy oraz powołali składy osobowe komisji. Wybrano również Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – został nim radny Stanisław Grzyb.

Na zakończenie obrad głos zabrał wójt Andrzej Śliwa. Pogratulował radnym zaufania, jakim cieszą się w swoich sołectwach. Podkreślił, że zaufanie to przełożyło się na powierzenie im przez mieszkańców mandatu radnego. Wyraził nadzieję, że współpraca pomiędzy Radą a wójtem będzie się układać prawidłowo i przyczyni się do rozwoju gminy Łapanów.

Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce