Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wstępna rekrutacja do projektu pn. „Dostępny Wirtu@lny Świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”

04.07.2018 - Grzegorz Statek

Urząd Gminy Łapanów prowadzi wstępną rekrutację do projektu wdrażanego przez Fundację COLLEGIUM PROGRESSUS z Nowego Sącza dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt ma na celu wyposażenie co najmniej 3 700 mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w wieku 25+ w podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje cyfrowe, w tym wykorzystanie e – usług publicznych. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Uczestnik projektu musi:
– uczestniczyć w wybranym przez siebie module w okresie: od września 2018 r. do października 2019 r. tj:

  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Mój biznes w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Kultura w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Rodzic w internecie
  • Rolnik w sieci

Wybrany moduł obejmuje 12 godzin szkoleniowych.

Zainteresowane osoby prosi się o składnie deklaracji uczestnictwa w projekcie na załączonym formularzu w formie elektronicznej: ug@lapanow.pl lub listowej: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub osobiście: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, pokój nr 5 (dziennik podawczy) lub u sołtysów wg miejsca zamieszkania w terminie do 13 lipca 2018 r..

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie jest jednoznaczne z gwarancją uczestnictwa. Jest to wstępna rekrutacja i udział w projekcie jest uzależniony od otrzymania dofinansowania.

 

 

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce