Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wybór sołtysa wsi Ubrzeż

25.02.2019 - Grzegorz Statek

24 lutego 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie wsi Ubrzeż, podczas którego wybrano sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej. Po rezygnacji wieloletniej sołtys wsi – Zofii Szewczyk, sołtysem wybrana została Elżbieta Duda. Poza nią w skład Rady Sołeckiej weszli: Leszek Cyz, Anna Gacek, Krzysztof Marciniak i Jan Stróżak.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce