Urząd Gminy
32-740 Łapanów 34
woj. małopolskie
Aktualne numery:
14 685 39 01
14 613 40 57

Aktualności

Wypłacono zasiłki celowe pierwszym 38 poszkodowanym rodzinom

23.06.2020 - Mirosław Drożdż

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, które nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne zostały wypłacone zasiłki celowe dla 38 rodzin na łączną kwotę 181 000 zł.

Dla pozostałych poszkodowanych w dniu 23.06.2020 r. wystąpiono o środki, które tuż po otrzymaniu zostaną niezwłocznie wypłacone. Szacuje się, że na ich wypłaty tą formą wsparcia zostanie objętych około 40 rodzin na kwotę około 140 000 zł.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacjeWażne informacje
Elektroniczna Skrzynka PodawczaElektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczny Dziennik UrzędowyElektroniczny Dziennik Urzędowy
Monitor PolskiMonitor Polski
Dziennik UstawDziennik Ustaw
Rodzina 500 plusRodzina 500 plus
Ogólnopolska karta Dużej RodzinyOgólnopolska karta Dużej Rodziny
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Wojskowe Centrum Rekrutacji w TarnowieWojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie
Obywatel.Gov.plObywatel.Gov.pl
Badania ankietowe w MałopolsceBadania ankietowe w Małopolsce